Social Media

You can find me on the following social media platforms...

Muddy Faces

Welsh translation

Gwneud cegin llaid - fersiwn Gymraeg

Outdoor Hub

Making a Mud Kitchen book cover - Welsh translation

Gwneud cegin llaid
Fersiwn Gymraeg

Mud Kitchen booklet Welsh

pdf, 4.26 MB

Extract

Nid oes llawer yn fwy pwysig yn ein byd corfforol na phridd a dŵr ac maent yn bethau gwirioneddol ddiddorol, yn enwedig pan fyddant yn rhyngweithio. Mae gan gymysgu pridd, dŵr ac ystod o ddeunyddiau naturiol eraill rôl sylfaenol yn ystod plentyndod cynnar sydd â phwysigrwydd dwfn a phosibiliadau diddiwedd ar gyfer lles, datblygiad a dysgu. Mae ehangder a dyfnder yr hyn y mae’r profiadau yn cynnig i blant ifanc yn wirioneddol anhygoel. Mae ceginau mwd yn darparu rhywbeth eithaf gwahanol i ddarn o dir i gloddio pridd, tra hefyd yn cael eu rheoli’n haws o lawer. Mae cegin fwd yn cynnwys elfennau o gornel hoffus deuluol y cartref a choginio o chwarae dan do, sydd wedyn yn cael eu cyfoethogi’n fawr drwy’r natur arbennig o fod yn yr awyr agored. Mae ceginau mwd yn gweithio’n dda drwy gydol y flwyddyn, ac mae angen eu gweld fel elfen graidd o ddarpariaeth barhaus yn yr awyr agored.

Return to top

Newsletter

Keep in touch

Register to receive our free email newsletter, full of outdoor inspiration, dates, deals and competitions.