Edita Rogulj

Translator of the Croatian version of our Making a Mud Kitchen book

Edita Rogulj odgajateljica s 26 godina radnog iskustva u radu s djecom rane i predškolske dobi. Od 2016 godine radi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za pedagogiju gdje svoje teorijsko i praktično znanje prenosi studentima, budućim odgajateljima.
Doktorandica je na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za Informatičko-komunikacijske znanosti i Pedagogiji. Područje znanstvenog interesa temelji na interdisciplinarnom pristupu pedagogije, komunikologije i informatike. Kroz znanstveno praktični rakurs sagledava važnost prirode i korištenje digitalnih medija u odrastanju današnje djece.
Osnivačica je i Tajnica u neprofitnoj organizaciji OMEP-a Hrvatska http://www.omep.hr/ .


Edita Rogulj is a kindergarten teacher with 26 years experience working with children of early and pre-school age. Since 2016 she has been working in the Department of Pedagogy at the Faculty of Teacher Education at the University of Zagreb, where her own theoretical and practical knowledge is passed on to students, future kindergarten teachers.
She is a PhD student at the Faculty of Philosophy at the Department of Informatics and communication sciences and Pedagogy. The area of scientific interest is based on an interdisciplinary approach to pedagogy, communication and information technology. Through a scientifically practicable resource, she sees the importance of nature and the digital media in childhood today.
The founder is also the secretary of the nonprofit organization OMEP Croatia http://www.omep.hr/.

< Back to the mud page.